Gruppene

Om å jobbe aldersinndelt.
Aldersinndelte grupper gir oss gode forutsetninger for et godt faglig innhold. Når man tar utgangspunkt i barnas forutsetninger og alder mener vi det er lettere og tilpasse et opplegg for gruppen som helhet. Å jobbe i aldersinndelte grupper ser vi at gir oss mer respons fra barna, og dermed også mer positiv formidling til barna. Med nær kontakt mellom barn og voksne på tvers av avdelingene, ser vi at alle - både små og store, henvender seg oftere til hverandre fordi vi har noe felles.

Vi deler barna på Kastanjeslottet og Bjørnehjørnet i aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene. Vi har grupper på tirsdager fra kl. 09.30 til kl. 14.00

Trollungene - født i 2013

Lemurene - født i 2012

Superheltene - født i 2011

Klikk deg inn på de forskjellige gruppene for mere informasjon.

Hundremeterskogen barnehage - Bekkinga 2 - 1481 Hagan       TLF: 67 06 07 60