Superheltene (Førskolegruppa)


Telefonnummer: 40630832

SUPERHELTENE 

HALVÅRSPLAN AUGUST - DESEMBER 2018

Mål for perioden:

Barna skal få muligheten til å utvikle nye vennskap

Vi skal legge til rette for at barna får oppleve mestringsglede

 

 

DATO

AKTIVITET

28.august

Oppstart: Bli kjent. Hva vil det si å være Superhelt

4. september

Vennskap og samarbeid.  Svømming

11. september

Vennskap og samarbeid.  Svømming

18. september

Vi går tur i nærområdet med turbingo, spiser i barnehagen og øver til BlimEdansen      Svømming

21. september

BlimE dansen J

25. september

Former og samarbeid. Svømming.

27.september

Sykkeltur

2. oktober

Høstferie, ikke vanlige aldersinndelte grupper, men førskolegruppa har aktiviteter tirsdag og torsdag

9.oktober

Gr. 1: Spille spill Gr.2: Spille spill   Svømming

16. oktober

Gr. 2: Lage eventyr Gr.1: Lage eventyr   Svømming

23. oktober

Gr. 1: Lage eventyr Gr.2: Spille spill    Svømming

30. oktober

Gr. 2: Lage eventyr Gr.1: Spille spill    Svømming

6. november

Tur i nærområdet .    Svømming

8. november

Barna bruker dagen til å forberede og gjøre klart til

Brettspillkveld for barna med familier kl. 17-18.30

13. november

Gr. 1: Lage eventyr Gr.2: Lage eget spill    Svømming

20. november

Gr. 2: Lage eventyr Gr.1: Lage eget spill    Svømming

27.november

Snekker Andersen, dukketeater i Trikkestallen på Torshov

4. desember

Vi finpusser eventyrene og spillene vi har laget  Svømming

11. desember

Juleforberedelser og øve til Lucia

13. desember

Luciafeiring i barnehagen

?. desember

Julebesøk i kirken, dato kommer når det nærmer seg.

Første gruppedag etter jul er tirsdag 8. januar.

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hundremeterskogen barnehage - Bekkinga 2 - 1481 Hagan       TLF: 67 06 07 60