Helse

Medisinering i barnehagen
Foreldrene har ansvaret for at barnet tar sine medisiner på foreskrevet måte. Dersom barnet må ta medisiner i barnehagetiden skal foreldrene fylle ut et medisineringsskjema. Barnehagen gir IKKE medisiner med beskjed om "ved behov".
Det skal kun leveres ut medisiner for en ukes forbruk. Medisinene skal leveres i orginalpakning, merket med navn og bruksmåte.

Ansvar
Foreldrene har hovedansvaret for barnets medisinering, det vil si at foreldre skal medisinere på morningen, og kveld, barnehagen medisinerer på dag tid. Ingen ansatte er pålagt å måtte medisinere. Ved medisinering skal personalet signere på medisineringsskjema, foreldrene har fylt ut.
Barnehageansatte skal ikke på egenhånd gi medisiner som ikke omfattes av kontrakten med foreldrene, ref. medisinerings skjema, som for eksempel smertestillende eller febernedsettende medisiner, i slike tilfeller skal foreldrene kontaktes.

Akutt medisin
Dersom barnet har en sykdom som kan kreve akuttmedisinering, skal medikamentet leveres i orginalpakning, merket med barnets navn og det skal følge med instruks for akutt medisinering som skal være signert av behandlende lege.
Kilde: prosedyre for innlevering, oppbevaring og utdeling av medisiner utarbeidet av Nittedal kommune ved kommunelegen og ledende helsesøster.

Mat allergi/intoleranse
Vi har etter hvert mange barn med intoleranse og forkjellige allergier. Viktig at dere som foreldre informerer avdelingen skriftlig, om hva barnet ikke tåler og konsekvens ved kontakt. Barnehagen kjøper inn en del matvarer til barn med mat intoleranse. Foreldrene tar med mat til spesielle anledninger for eksempel bursdag etc.

Hundremeterskogen barnehage - Bekkinga 2 - 1481 Hagan       TLF: 67 06 07 60