Terminliste

 Terminliste 2018/2019

 

Måned

Foreldre

Barn

August

Planleggingsdag 24.08

Temakveld for foreldre 29.08

Oppstart aldersinndelte grupper, store barn 28.08

September

Dugnad 05.09

Foreldremøte for Bjørnehjørnet og Kastanjeslottet 18.09

Foreldremøte Nasse Nøff og Tigergutt 20.09

Brannvern uke 38

Oktober

Familiehygge for Tigergutt og Nasse Nøff 10.10

Familiehygge for Pingvinene 16.10

Familiehygge for Lemurene 30.10

Familiehygge for Tigergutt og Nasse Nøff 10.10

Familiehygge for Pingvinene 16.10

FN dagen 24.10

Familiehygge for Lemurene 30.10

November

Planleggingsdag 02.11

Familiehygge for Superheltene 08.11 

Temakveld for foreldre 22.11

Familiehygge fro Superheltene 06.11 

Desember

Lucia 13.12 kl.15.30

Vi holder stengt i romjulen

Lucia 13.12.

Nissefest 19.12

Adventssamlinger

Januar

Planleggingsdag 02.01

25.01 Sansefest

Februar

Temakveld for foreldre 12.02

Fastelavnshygge 28.02

Samefolkets dag 06.02

Karneval 15.02

Fastelavnshygge 28.02

Mars

Ski/ aktivitets dag 06.og 07.03

April

Påskefrokost 10.04.

Barnehagen er stengt 15.-17.04

Årsmøte 25.04

Påskefrokost 10.04

Mai

Dugnad 09.05

Temakveld for foreldre 23.05

Planleggingsdag 31.05

Overnatting for Superheltene 24.-25.05

17. mai feiring 16.05

Juni

SU inviterer til Sommerfest 13.06

Planleggingsdag 14.06

Foreldremøte for nye på småbarnsavdeling innen midten av juni

Sommerfest 13.06

Juli

Barnehagen holder stengt

I uke 29 og 30

 

 Terminliste 2019/2020

 

Måned

Foreldre

Barn

August

Planleggingsdag 23.08.

Oppstart aldersinndelte grupper, store barn 27.08.

September

Dugnad 11.09.

Foreldremøte for Bjørnehjørnet og Kastanjeslottet 18.09.

Foreldremøte Nasse Nøff og Tigergutt 19.09.

Brannvernuke 38

Oktober

Familiehygge for Tigergutt og Nasse Nøff 10.10. på avdelingene

Familiehygge for Kastanjeslottet og Bjørnehjørnet i lavvoen, 10.10.

Familiehygge for Tigergutt og Nasse Nøff 10.10. på avdelingene

Familiehygge for Kastanjeslottet og Bjørnehjørnet i lavvoen, 10.10.

FN dagen 24. 10.

November

Planleggingsdag 01.11.

Desember

Lucia 13.12. kl.15.30

Vi holder stengt 23.12. og i romjulen

Julelunsj 5. 12.

Lucia 13.12.

Nissefest 19.12.

Adventssamlinger

Januar

Planleggingsdag 02.01

28.01. Sansedag

Februar

Familiehygge for Tigergutt og Nasse Nøff 27.02

Familiehygge for Superheltene 25.02 

Karneval 14.02.

Familiehygge for Tigergutt og Nasse Nøff 27.02.

Familiehygge for Superheltene 25.02. 

Mars

Familiehygge for Pingvinene 10.03

Familiehygge for Lemurene 17.03

Vinteraktivitetsdag KS og BH 04. 03.

Vinteraktivitetsdag TG og NN 05.03.

Familiehygge for Pingvinene 10.03.

Familiehygge for Lemurene 17.03.

April

Påskefrokost 01.04.

Barnehagen er stengt 06.-08.04.

Årsmøte 23.04.

Påskefrokost 01.04.

Mai

Dugnad 07.05.

Planleggingsdag 22.05.

17. mai feiring 15.05.

Juni

Avslutning for Superheltene 16. juni

Foreldremøte for nye på småbarnsavdeling i midten av juni

Overnatting for Superheltene 05.-06.06

Avslutning for Superheltene 16.06.

Juli

Barnehagen holder stengt

I uke 29 og 30

 

Med forbehold om endringer.

 

 

 

Hundremeterskogen barnehage - Bekkinga 2 - 1481 Hagan       TLF: 67 06 07 60