Betalingssatser i Hundremeterskogen Barnehage

Betalinssatsen er 2990,- for 100% plass.

Vi tilbyr kun full plass.

Det betales i tillegg kr. 650,- pr. mnd. for mat.

Vi serverer alle måltider, inkludert turmat og frukt.

 

Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foredrebetaling for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjonen skal også tilbys i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innenfor samme kommune.

Inntektsgradert betaling

Retten til redusert oppholdsbetaling avhengig av inntekt gjelder for opphold i alle godkjente barnehager i Nittedal. For 4- og 5-åringer gjelder også retten til gratis kjernetid i barnehage avhengig av inntekt. Skjema her brukes enten dere søker kun redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid. I tillegg blir det beregnet matpenger på kr.650,- for alle.

Foreldre må selv søke Nittedal kommune om dette. Regler og skjema finner du her:

https://www.nittedal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5&FilId=293

Hundremeterskogen barnehage - Bekkinga 2 - 1481 Hagan       TLF: 67 06 07 60