Biooffice -for bedre inneklima

Som en av de første barnehager i Norge får vi fra mai 2013 installert biooffice i barnehagen.

Dette innebærer at vi skifter ut eksisterende belysning med lys som tilsvarer naturlig dagslys.

Det blir grønne planter på veggene i rommene, noe som bidrar til et bedre luftkvalitet.

Lyset og plantene sammen vil føre til et bedre innemiljø, som bl. a medfører:

bedre trivsel, mindre sykdom, økt konsentrasjon og mindre utagerende adferd hos barn.

Rommene er basert på forskning gjennomført av Universitetet for miljø – og
biovitenskap og Folkehelseinstituttet ved Professor Tove Fjeld.

Du kan lese mer om dette på http://www.biooffice.no/skolebarnehage

 

Hundremeterskogen barnehage - Bekkinga 2 - 1481 Hagan       TLF: 67 06 07 60