Terminliste

Terminliste for 2017/2018

Måned Foreldre Barn

August

Planleggingsdag 18.08

Foreldremøte Bjørnehjørnet og Kastanjeslottet 24.08

Oppstart aldersinndelte grupper, store barn 29.08

September

Dugnad 07.09

Foreldremøte Nasse Nøff og Tigergutt 20.09

Brannvern uke 38

Oktober

Planleggingsdag 27.10

Høstfest for hele familien 19.10

Høstfest 19.10

FN dagen 24.10

November

Desember

Lucia 13.12 kl.15.30

Vi holder stengt i romjulen

Barnas julebord 07.12

Lucia 13.12.

Nissefest 21.12

Adventssamlinger

Januar

Planleggingsdag 02.01

19.01 Sansefest

Februar

Samefolkets dag 06.02

Karneval 09.02

Mars

Påskefrokost 21.03

Barnehagen er stengt   26.-28.03

Ski/ aktivitets dag 07.og 08.03

April

Årsmøte 26.04 Kunstkafé19.04

Mai

Dugnad 08.05

Planleggingsdag 11.og18.05

17. mai feiring 16.05

Juni

SU inviterer til

Sommerfest 12.06

Foreldremøte for nye på småbarnsavdeling 13.06

Overnatting for førskolebarna 01.-02.06

Sommerfest 12.06

Juli

Barnehagen holder stengt

I uke 29 og 30

 

Hundremeterskogen barnehage - Bekkinga 2 - 1481 Hagan       TLF: 67 06 07 60